محتوا همیشه پادشاه خواهد بود ..

محتوا پادشاه است جمله ای است که به بیل گیتس منصوب شده و بسیاری از صاحبان کسب و کار های آنلاین و یا برند های معروف به آن ایمان دارند .

اما چرا ؟

بازاریابی محتوایی یک استراتژی برد-برد است، چرا که هم برای برند و هم برای مخاطبین برند منافعی را به دنبال دارد. افزایش آگاهی از برند، افزایش وفاداری به برند، قرار گرفتن برند در معرض تبلیغات شفاهی، بازاریابی ویروسی و … از جمله مزایای اصلی بازاریابی محتوایی است که متوجه برند می شود.

صد البته در این میان سر مصرف کننده هم بی کلاه نمی ماند. بازاریابی محتوا از طریق ایجاد محتوای مرتبط و با ارزش باعث توسعه اطلاعات و دانش مصرف کننده شده و در نتیجه وی قادر خواهد بود انتخاب درست تر و شایسته تری داشته باشد.

ما چه محتوایی برای شما تولید می کنیم ؟