رد کردن لینک ها

نیاز های مزلو در تبلیغات

چگونه تبلیغات را طبق نیازهای مزلو پیش ببریم؟

 

نیاز-های-مزلو-در-تبلیغات
نیاز-های-مزلو-در-تبلیغات

در این مقاله می خواهیم بیان کنیم که چگونه در تبلیغات از هرم نیازهای مزلو استفاده کنید. در حقیقت تبلیغاتی موفق است که مشتری را متقاعد می کند تا محصول یا خدماتی را که عرضه می کنید، خریداری کند. یکی از موثرترین راه ها برای رسیدن به این هدف، توجه به یکی از نیازهای اساسی مخاطب است. بسیاری از افراد درگیر در کسب و کار به منظور بررسی سلسله مراتب نیازهای مزلو به عنوان یک راهنما، مدعی هستند که موفقیت بستگی به استفاده از یکی از نیازهای شناخته شده هرم مزلو دارد. گرچه در این امر تئوری های دیگر مربوط به نیازها هم نقش دارند، اما سلسله مراتب نیازهای مزلو پایه و اساس بسیاری از رویکردهای روان شناختی در حیطه بازاریابی است.

هرم نیازهای مزلو شامل چه نیازهایی است؟

هرم نیازهای مزلو شامل پنج نیاز اساسی انسانی در اکثر افراد است که در ابتدا با نیازهای فیزیولوژیکی و پایه زندگی شروع می شود این مدل در مراحل بعدی ایمنی و امنیت، عشق و وابستگی، اعتماد به نفس و در نهایت راس هرم نیاز به خودشکوفایی را شامل می شود. نیازی که کمتر کسی به آن دست می یابد! مزلو معتقد بود افراد با برآورده کردن نیاز اول به سمت نیاز بعدی پیش می روند سپس بعدی و غیره. مطالعات اخیر نشان می دهند که هرم نیازها می تواند نیازهای جدید دیگر را هم در بر بگیرد و نیازهای نسل جدید انسانی را می توان به آن اضافه و دسته بندی کرد. در برنامه های آموزشی تبلیغات مدرن فروش با در نظر گرفتن هرم نیازهای مزلو را به عنوان روشی کارآمد و منطقی مورد توجه قرار می دهند.

پیامدهای بازاریابی طبق هرم نیازهای مزلو

مزلو اشاره کرد که رفتار انسانی و تصمیم گیری توسط یکی از پنج سطح نیاز در سلسله مراتب نیازها شکل می گیرد. در مورد تئوری بازاریابی، توانایی شما تحت تاثیر یکی از این جهت دهنده های انگیزشی قرار دارد، و نکته ای کلیدی در تعیین موفقیت شماست. برای مثال خدمات غیر ضروری مثل ماساژور در محل زندگی یا فروش یک موسیقی آرامش بخش ممکن است به کسانی که در سطح چهارم یا پنجم سلسله مراتب مزلو هستند، با موفقیت به فروش برسد؛ زیرا این افراد از نیاز به افزایش اعتماد به نفس و تحقق پتانسیل کامل خود ، رد شده و آنها را برآورده کرده اند. همین کمپین بازاریابی بعید است به کسانی که در سطح اول هستند، بتوانند محصول خود را بفروشند، چرا که آنها هنوز درگیر اساسی ترین نیازهای خود هستند و نتوانسته اند آنها را برآورده کنند، نیازهای سطح اول همان نیازهای فیزیولوژیک مثل غذا، آب و نیازهای دیگری است که برای زنده ماندن ضروری هستند.

اگر بخواهیم مشتری خود را که در دومین سطح نیاز، یعنی همان نیاز به ایمنی و امنیت قرار دارد، برای خرید یک ماشین جدید متقاعد کنیم، باید درباره امنیت و ایمنی که آن ماشین برای فرد و خوانواده اش دارد با او صحبت کنیم و به او بقوبولانیم که ماشینی قابل اعتماد را می خرد که بقیه خریداران هم از آن راضی بودند. کسی که نیاز به عزت نفس دارد، در سطح نیازهای چهارم، به دنبال به رسمیت شناخته شدن و اعتباربخشی است، بنابراین باید بازاریابی خود را به گونه ای پیش ببرید تا او را متقاعد شود که با خرید محصول شما به طور جذابی از دیگران متمایز می شود.

نتیجه گیری

اصول اساسی مزلو که بازاریابی را به روانشناسی متصل می کند معتبر می باشند. شما با مشتریان خود بهتر ارتباط برقرار می کنید اگر به نیازهای آنها توجه داشته باشید و سطح نیاز مشتری را در نظر بگیرید. در مرحله دوم تلاش کنید تا محصول خود را به گونه ای ارائه دهید تا او را متقاعد کند که آن محصول دقیقا همان نیازی که دارد را برآورده می کند. نکته اساسی که در این رابطه وجود دارد این است که شما باید تکنیک های بازاریابی خود را به شکل دوره ای مورد ارزیابی قرار دهید. به دلیل اینکه مخاطبان مورد نظر شما ممکن است همیشه ثابت نباشند. بنابراین همیشه از نیازهای مشتری خود اطلاعات کسب کنید و در جهت نیازهای او محصول خود را ارائه دهید.

به گفتگو بپیوندید