رد کردن لینک ها

طراحی کمپین

مشاوره و سفارش

چرا طراحی کمپین چاچی را برای بهبود کسب و کارتان تجویز میکنیم؟

سابقه درخشان

سابقه درخشان

شرکتهای بزرگی به چاچی اعتماد کرده اند.

تضمین موفقیت

تضمین موفقیت

تنها شتاب دهنده کسب و کار است که موفقیت را گارانتی می کند.

جمع کاربلد

جمع کاربلد

مشاوران چاچی اساتید و مدرسان دانشگاه هستند.

آماده جنگ شوید.

تبلیغات یک جنگ است و زمانیکه بحث تبلیغات در مجموعه ها باز می شود یعنی به این فکر هستند که وارد میدان جنگ بشوند، پس برای ورود به میدان جنگ و اطلاع از نقشه های دشمن نیازمند یک تیم حرفه ای  با ابزار حرفه ای هستیم که مهندسی جنگ را آموخته و نقشه مین گذاری و استراتژی ها را بشناسد و کمک کند که در جنگ پیروز گردیم.

پس از کمپین نویسی تبلیغات چه نتایجی برای من باید اهمیت داشته باشد.

من یک مدیر مدرن هستم.

1

اطلاع از SWOT تبلیغاتم.

3

درصد موفقیت من بصورت دقیق.

5

میزان رشد بیزینس من.

7

برای عدم حضور رقیب در منطقه های تحت نظارت من چه ابزاری استفاده کنم.

2

روشها وابزار هایی که باید استفاده  کنم.

4

نرخ شکست من (من اطلاع دارم چنانچه اگر درآمد حاصل از تبلیغات من پایینتر از میزان پیش بینی شده باشد حتی اگر سود کرده باشم باز هم شکست خورده ام).

6

وضعیت و تحلیل رقبا پس از انجام کمپین تبلیغاتی.